xoves, 7 de abril de 2016

Traballos expostos no vestíbulo do IES


traballamos sobre  o ano internacional das legumes
gráficos resultado das enquisas realizadas a alumnado do Centro polo curso 4ºESO  na asignatura de inglés en colaboración con tecnolOxíaA enquisa da Semana Verde do IES Terra de Trasancos este ano estivo dedicada ao 2016, Ano Internacional dos Legumes (2016, International Year of Pulses).
O cuestionario adxunto foi elaborado polas profesoras Conchi García (D. F. e Q.) e Beatriz Fernández (D. Inglés), recollendo achegas tamén dos Departamentos de Bioloxía e Tecnoloxía.
Unha vez elaborado, Beatriz F. pasouno nas clases de 4º ESO A e B, grupos destinatarios deste proxecto. Con estes alumnos preparou a segunda parte da actividade: realizar un estudo, a partir desta enquisa, entre o alumnado do IES Terra de Trasancos.  En grupos de tres-catro alumnos tiñan que ir a 1-2 clases, presentarse, distribuír o cuestionario, explicalo, todo isto en inglés,asegurándose do seu correcto enchemento por parte do alumnado. Finalmente, unha vez recolleitos, tiñan que volver á aula e realizar o baleirado en fichas específicas elaboradas, para este cuestionario, por Teresa Rego (D. Tecnoloxía).
A continuación, e xa nas clases de Tecnoloxía e Informática, coa súa profesora Juana Polo (D. Tecnoloxía), tiñan que cargar os datos en Excel. As profesoras do Departamento de Tecnoloxía, Teresa e Juana, encargáronse de supervisar e realizar os gráficos que logo se expoñerían na Semana Verde. Ao mesmo tempo, realizaban os informes, en inglés, de resultados dos grupos que lles asignaba a súa profesora de Inglés, Beatriz Fernández Mourente.
Por último, as profesoras Teresa Rego e Beatriz Fernández maquetaron e imprimiron os gráficos e informes, así como fichas informativas en inglés, para a exposición. A profesora de Plástica, Beatriz Lamigueiro, encargouse da distribución de todo o material nos paneis situados no vestíbulo do Instituto, xunto aos restantes paneis da Semana Verde.
Esta actividade, xa no seu terceiro ano, foi, como ata agora, unha experiencia interesante e produtiva para traballar o tema ao que se lle dedicou a Semana Verde, os Legumes.
Departamentos implicados: Inglés, Física e Química, Tecnoloxía e Debuxo

Ningún comentario:

Publicar un comentario