martes, 7 de marzo de 2017

Investigadoras na luz e na tecnoloxía da luz


O 20 de decembro de 2013, a Asemblea Xeral da  Organización das Nacións Unidas (ONU) proclamou 2015 como o Ano Internacional da Luz e as Tecnoloxías baseadas na Luz para poñer de manifesto o papel fundamental que desempeñan a luz e as súas tecnoloxías en todas as actividades humanas. Obxectivos desta declaración son:
 • destacar a continuidade dos descubrimentos científicos en diferentes contextos,
 • facendo especial  fincapé  no  empoderamento das mulleres no  ámbito científico
 • e a promoción da ensinanza das ciencias entre a xente nova,
 • especialmente nos países en desenvolvemento
 • fomentando vocacións cientificas no ámbeto da luz e as súas aplicacións
Tendo en conta estas motivaciones,  o Grupo de Mujeres en Física da  Real Sociedade Española de Física (RSEF) e a Sociedade Española de Óptica (SEDOPTICA)  organizaron a exposición Investigadoras en la Luz y en las Tecnologías de la Luz

As doce mulleres que aparecen nos paneis de Investigadoras en la Luz y las Tecnologías de la Luz son:
Madame de Châtelet, Martha Coston, Henrietta Swan Leavitt,
Hedwig Kohn, Maria Goeppert Mayer, Martha Jane Berghin Thomas

Marie Luise Spaeth, Katharine Burr Blodgett, Yvette Cauchois,
Rosalind Franklin, Jean Macpherson Bennett, Jocelyn Bell Burnell

 1. Madame de Châtelet (1706-1749)  traduxo os Principia Mathematica, conseguindo que as teorías de Newton entraran no  continente europeo;
 2. Martha Coston (1826-1904), que diseñou e  fabricou un sistema de comunicación basado en bengalas luminosas para os barcos, contribuindo ao salvamento de moitas vidas;
 3. Henrietta Swan Leavitt (1868-1921), descubriú o camiño para coñecer o tamaño de nuestra galaxia e a escala do universo;
 4. Hedwig Kohn (1887-1964), realizou un minucioso traballo en espectrometría e pirometría, considerados hoxendía como estándares de iluminación;
 5. Maria Goeppert Mayer (1906-1972), deu nome á unidade de sección de absorción dos fotones;
 6. Martha Jane Berghin Thomas  (1926-2006) mellorou as fontes de iluminación, sobre todo os tubos fluorescentes;
 7. Marie Luise Spaeth (1938-), inventou o láser sintonizable de colorante e desenvolveu os telémetros láser;
 8. Katharine Burr Blodgett (1898-1979), inventou os cristais antirreflexantes;
 9. Yvette Cauchois (1908-1999),  creou un espectrógrafo de raios X que permitiu descubrir novos elementos do sistema periódico;
 10. Rosalind Franklin (1920-1958), que obtuvo a famosa Fotografía 51 (mediante difracción de raios X) que probou experimentalmente a estructura helicoidal do ADN;
 11. Jean Macpherson Bennett (1930-2008), que foi a primeira muller en ocupar a presidencia da Optical Society of America (1986);
 12. Jocelyn Bell Burnell (1943-), que descubriú os púlsares.

Podes descargar o arquivo en  en formato pdf.

Ningún comentario:

Publicar un comentario