xoves, 4 de outubro de 2018

Correspondentes Trasancos

correspondentes3
O curso pasado comenzamos a colaboración  no proxecto de Correspondentes  xuvenís 3.0  promocionado pola Dirección Xeral de Xuventude no que participou con éxito alumnado e profesorado de Ciclo Medio e FPB e de 3º  da ESO PMAR 
·         Recibimos a visita da directora da Dirección Xeral de Xuventude.
·         Creamos e mantivemos un blog e unha páxina de Facebook e mantivemos un taboleiro informativo co obxecto de difundir a información de interese para o noso alumnado.
·         Por mor desta información. enviamos a alumnas o Ciclo Superior de viaxe a Italia e Xapón,
·         Participamos nos encontros de correspondentes xuvenís en Gandarío.


 A participación está aberta a alumnado e profesorado titor ou que imparta clases no grupo

Os obxectivos do progama de  correspondentes 3.0 con respecto ao alumnado son 
 • Responsabilizarse de recoller a información en materia de xuventude que se lles envie desde Xuventude ou da OMIX do seu concello e de difundila entre o resto do alumnado do centro, contando co apoio do persoal do centro coordinador de información xuvenil e co profesorado participante no programa.
 • Entender a importancia de acceder a información, seleccionando en orde a pertinencia e adecuación e contrastando as fontes.
 • Desenvolvemento en comunicación oral e escrita  e na presentación da información recollida.
 • Dinamización  da comunicación e fomento da participacion do alumnado en actividades, bolsas, concursos, formación, cooperacion  dirixidas a xuventude
 • Fomento do voluntariado xuvenil.
 • Crear redes de comunicación e participación xuvenil coñecendo as oportunidades que ofrece tanto a Xunta por medio da Dirección de Xuventude como o Concello e concellos de procedencia do alumnado.

Para elo os correspondentes terán as seguintes funcións:
 1. Xestionar un taboleiro informativo no que haberá información sobre temas do seu interese.
 2. Difundir a información que reciban a través dos medios ao seu alcance: redes sociais, entre os compañeiros de instituto, grupos de wahtsapp..
 3. Manter actualizado e ordeado o taboleiro informativo do centro.
 4. Remitir a Xuventude información do seu centro que poida ser de interés para correspondentes doutros puntos de Galicia.
 5. Participar activamente nas actividades e tarefas resultantes do desenvolvemento do proxecto nas titorías, nas aulas, na biblioteca e noutros espazos do centro onde se desenvolvan as liñas estratéxicas do Plan Proxecta
Beneficios para os/as correspondentes:
 • Poderán participar nos Encontros de Correspondentes Xuvenís que se organicen no albergue xuvenil de Gandarío.
 • Recibirán gratuitamente o carné xove, o carné de estudante internacional (ISIC)e o carné de alberguista durante o ano escolar no que están como correspondentes.
 • Terán preferencia nalgúns dos programas da DXXPV nos que así conste nas súas bases.
 • Reconoceráselles o tempo como persoas voluntarias mediante un certificado expedido pola Dirección Xeral de Xuventude.
 • Poderán solicitar o Certificado de experiencias: Educación non formal en materia de Xuventude.
Beneficios para o profesorado colaborador:
 • Recibirán gratuitamente o carné internacional de profesor/a (Carné Teacher)
O alumnado e profesorado que desexe participar deberá dirixirse ben a Carmen  Martínez (vicedirectora do centro) ou ben a Lola Pazos (coordinadora de correspondentes)

Ningún comentario:

Publicar un comentario