xoves, 19 de outubro de 2017

Programa TEI. Titoria entre iguais
O Noso alumnado de 3º da ESO participa no proxecto TEI ou Titoría entre iguais  Estas imaxes corresponden a xornada de formación dos titores e titoras de 3º da ESO.

O noso Centro participa no Programa TEI, un programa de convivencia institucional que implica a toda a comunidade educativa
  • Oriéntado a mellorar a integración escolar e traballar por unha escola inclusiva e non violenta
  • Fomenta que as relacións entre iguais sexan máis satisfactorias
  • Dirixido á mellora ou modificación do clima e a cultura do centro respecto da convivencia, conflito e violencia (física, emocional ou psicolóxica)

Baséase na tutorización emocional entre iguais onde o respecto, a empatía e o compromiso son os alicerces básicos do seu desenvolvemento nos centros educativos: En secundaria: Os alumnos de 3º son titores emocionais dos de 1º


Os centros que aplican o programa están integrados na REDE DE CENTROS TEI TOLERANCIA CERO, comparten e desenvolven iniciativas, materiais e boas prácticas na prevención da violencia e o acoso escolar.


Ningún comentario:

Publicar un comentario